Centrum Kašpar

REKVALIFIKAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM KAŠPAR

Centrum Kašpar je občanské sdružení, jehož hlavním posláním je podpora rodiny, jako jedné z nejdůležitějších složek společnosti. Od svého vzniku v roce 2005 centrum pomáhá rodičům malých dětí při hledání cest, jak skloubit rodinný a profesní život. Dále podporuje výchovu, vzdělávání a mimoškolní aktivity dětí a mládeže s ohledem na účelné využití volného času. Centrum Kašpar dbá na rozvoj vztahu mezi dětmi a médii a podporuje mediální výchovu dětí a mládeže.

Služby poradenského centra jsou určeny pro všechny, kteří hledají zaměstnání, jež bude nejlépe odpovídat vašim schopnostem a potřebám. Poradí vám, jak sepsat životopis a připravit se na pohovor, případně si jej i nacvičit. Poradenské centrum také slouží jako rozcestník pro ty, kteří mají problémy s orientací v systému sociálních dávek a pomoci.

Centrum Kašpar

Kašparova 73

463 12 Liberec 25 – Vesec

Tel.: 739 037 527

E-mail: info@centrum-kaspar.cz

Webové stránky: www.centrum-kaspar.cz