Mateřská dovolená

Na mateřskou dovolenou nastupuje žena zpravidla od počátku 6. týdne před očekávaným datem porodu, nejdříve však od počátku 8. týdne před tímto dnem (6-8 týdnů před termínem porodu). O datu nástupu na mateřskou rozhoduje gynekolog, který určí přibližný termín porodu. Pak je čistě na vás, kdy na mateřskou dovolenou nastoupíte.

Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Ale, vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Pokud nastoupíte na mateřskou dovolenou později než 6 týdnů před porodem, musíte počítat s tím, že dovolená se vám o tuto nevyčerpanou dobu po porodu neprodlouží a délka mateřské dovolené bude stále 22 týdnů. Peněžitou pomoc v mateřství budete pobírat až ode dne, kdy nastoupíte na mateřskou. Stejně tak platí, že se její poskytování neprodlužuje. Na pozdější odchod na mateřskou dovolenou bude mít vliv také případné riziko ohrožení zdraví.

Pokud bude mít zaměstnavatel dojem, že nejste k vykonávané práci zdravotně způsobilá, může vás poslat na lékařskou prohlídku, která může být zásadní v jeho rozhodnutí.

Centrum Kašpar

REKVALIFIKAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM KAŠPAR

Centrum Kašpar je občanské sdružení, jehož hlavním posláním je podpora rodiny, jako jedné z nejdůležitějších složek společnosti. Od svého vzniku v roce 2005 centrum pomáhá rodičům malých dětí při hledání cest, jak skloubit rodinný a profesní život. Dále podporuje výchovu, vzdělávání a mimoškolní aktivity dětí a mládeže s ohledem na účelné využití volného času. Centrum Kašpar dbá na rozvoj vztahu mezi dětmi a médii a podporuje mediální výchovu dětí a mládeže.

Služby poradenského centra jsou určeny pro všechny, kteří hledají zaměstnání, jež bude nejlépe odpovídat vašim schopnostem a potřebám. Poradí vám, jak sepsat životopis a připravit se na pohovor, případně si jej i nacvičit. Poradenské centrum také slouží jako rozcestník pro ty, kteří mají problémy s orientací v systému sociálních dávek a pomoci.

Centrum Kašpar

Kašparova 73

463 12 Liberec 25 – Vesec

Tel.: 739 037 527

E-mail: info@centrum-kaspar.cz

Webové stránky: www.centrum-kaspar.cz