EURES

Účelem sítě EURES je poskytovat informace, poradenství a služby v oblasti náboru a vyhledávání pracovních míst (zprostředkování) pracovníkům, zaměstnavatelům i všem občanům, kteří by chtěli využít výhod zásady volného pohybu osob.

Aby se v otázkách mobility mohli uchazeči o práci a zaměstnavatelé rozhodovat na základě dostatečných informací, potřebují znát odpovědi na řadu praktických, právních i administrativních otázek. Portál pracovní mobility sítě EURES poskytuje informační služby, jejichž cílem je poskytnout pomoc a podporu všem, kteří uvažují o přestěhování se do zahraničí či o náboru pracovních sil z jiné země.

Na tyto a další otázky vám pomohou zodpovědět EURES poradci či EURES kontaktní osoby tzv. EURES checklist.

Mám zajištěno ubytování? (Zaměstnavatel může být ochoten pomoci s jeho zajištěním.)
Mám dostatek peněz na první měsíc pobytu?
Mám zařízeno zdravotní pojištění na přesun do zahraničí? (Než začne platit pojištění v nové zemi.)
Mám vyjednáno odhlášení z českého zdravotního pojištění (s českou zdravotní pojišťovnou)?
Mám vyjednáno odhlášení z evidence úřadu práce? (Platí pro evidované nezaměstnané.)
Mám otevřen bankovní účet v nové zemi?
Mám pracovní smlouvu?
Mám vyřízenou pracovní registraci?
Mám vyřízenou registraci k pobytu? (obecní úřad, policie)
Mám zajištěno osobní číslo? (sociální, daňové)
Mám vyřízeno zdravotní pojištění v nové zemi?

Důležité doklady pro práci v EU

– pracovní povolení (nutné v některých státech)

– platný cestovní pas / občanský průkaz

– doklady o kvalifikaci a vzdělání, EUROPASS – úřední překlad

– Evropský průkaz zdravotního pojištění (vrací se české zdravotní pojišťovně)

– formulář E301 (odpracované doby)

– formulář E303 (převod dávek)

Zdroj: EURES (eures.europa.eu)