Jak na pracovní nabídku reagovat?

Pokud se jedná o inzerát pak většina z nich již obsahuje informaci, na koho a jakým způsobem se máte v případě Vašeho zájmu obrátit. V jiném případě, ať už písemnou nebo telefonickou formou, se odkazujte na zdroj (známí, kolegové, úřad práce, rádio, televize apod.), od nějž jste se o dané nabídce dozvěděl/a.

Telefonicky: kontaktní osobě (osoba, jejíž jméno je uvedeno pod nabídkou pracovního místa) sdělíte, že máte zájem o nabízenou pozici a domluvíte si termín a místo schůzky. Pokud to již v inzerátu či na jiném místě neuvádí, zeptejte se, co si vzít s sebou.

POZOR! Pokud jste nervózní a máte strach, že se zapomenete na něco důležitého zeptat, napište si v klidu poznámky na papír. Je důležité také dodržet určité zásady telefonického kontaktu, to znamená představit se, uvést důvod, proč voláte, ubezpečit se o tom, že hovoříte se správnou osobou apod.

Písemně: průvodním dopisem