Kde hledat práci?

Mezi nejčastější způsoby patří:

Vaše okolí

Řekněte členům své široké rodiny, známým, přátelům, sousedům ve Vašem okolí o tom, že chcete hledat práci. Mnozí z nich Vás rádi upozorní na nabídky zaměstnání nebo přímo doporučí některému zaměstnavateli.

Inzerce

Nejrozšířenější způsob vyhledávání odpovídajícího zaměstnání je prostřednictvím inzerátů. V novinách regionálního významu se objevují většinou inzeráty na nižší a střední pozice, vyšší pozice jsou ve většině případů inzerovány v Hospodářských novinách, Mladé frontě Dnes, Lidových novinách nebo v Denících Bohemia (např. Berounský deník). V časopisech jako např. Annonce, který je plně věnován inzerci a jehož sešit s názvem Práce (za cenu 19,- Kč), je určen výhradně zaměstnání. Obdobný je inzertní časopis Job Master (za cenu 7,- Kč). Oba časopisy vychází jednou týdně ve středu a můžete je koupit v prodejnách tisku (stánky, trafi ky) apod. Každý inzerát si pečlivě pročtěte a promyslete, případně prodiskutujte s někým blízkým. POZOR! Na inzeráty, které slibují přehnaně vysoké výdělky, inzeráty vydané pod značkou, nebo jen s kontaktem na mobilní telefon bez udání jména. Podávají je nevěrohodné osoby nebo firmy, které pak slib výdělku nedodrží. Za těmito inzeráty se často skrývá práce, kdy musíte nakoupit dopředu nějaké zboží a pak si pro jeho odbyt shánět kupce. Když je v inzerátu udáno i telefonní číslo, lze na něm o pracovním místě získat další informace.

Inzerát pokud má být věrohodný, měl by obsahovat zpravidla tyto údaje:

 • název pracovní pozice
 • název zaměstnavatele (není vždy uveden, může se jednat o zaměstnavatele, který nechce případnou reklamou přilákat osoby, které by reagovaly na nabídku pouze ze zájmu pracovat ve známé fi rmě apod.)
 • sídlo zaměstnavatele
  popis, náplň pracovní pozice (jaké budou Vaše úkoly na této pozici)
 • typ pracovního vztahu (hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, dohoda o provedení práce apod.)
 • místo, popř.lokalitu, kde budete tuto práci vykonávat
 • požadavky zaměstnavatele: např. určité vzdělání, čistý trestní rejstřík, dovednosti, schopnosti, znalosti, možné zkušenosti, praxe apod.
 • nabídka zaměstnavatele: fi nanční ohodnocení, možnost růstu apod.
  způsob, jak na tuto nabídku reagovat (telefonicky, osobně apod.),
 • požadované dokumenty (životopis, občanský průkaz, výuční list apod.)
 • kontakt (telefonní číslo, emailová adresa), popř. jméno kontaktní osoby

Mnoho inzerátů, s nimiž se můžete setkat, nemusí všechny tyto informace obsahovat. Záleží jen na Vás, které údaje v inzerátu považujete za dostačující k tomu, abyste se o nabízenou práci začal/a ucházet.

Internet

Jedná se o komunikační síť, která funguje na základě propojení počítačů prostřednictvím telefonních a satelitních linek. Kromě mnoha jiných informací zde můžete najít také nabídku volných pracovních míst v regionu, který si vyberete. Rubriku s nabídkou práce na svých hlavních tránkách nabízí většina provozovatelů (na stránkách www.seznam.cz, www.volny.cz apod.). K internetové síti je možné se připojit v každém větším městě v internetových kavárnách (cena za 20 min. bývá 20,- – 25,- Kč) nebo také v knihovnách. Zde je ale nejprve třeba zaplatit členský poplatek za knihovní služby (zhruba 100,- Kč na půl roku/rok), použití internetu pak bývá zpravidla zdarma. Možnost připojit se na internet pro vyhledávání zaměstnání nabízejí také některé úřady práce.

Inzerce v jednotlivých podnicích

Lze využít v případě, že máte jasnou představu o tom, jakou práci a u kterého zaměstnavatele (fi rmy, podniku, organizace) byste měl/a zájem vykonávat, pošlete tomuto zaměstnavateli svůj životopis a k němu přiložíte motivační (průvodní) dopis (viz Kapitola č. 3), kde popíšete Váš zájem zde pracovat. Když zaměstnavatel na základě Vaší žádosti a životopisu usoudí, že by Vás mohl někdy v budoucnu jako zaměstnance potřebovat, zařadí Vás do databáze zájemců o spolupráci. U zaměstnavatelů, které si vyberete, doporučujeme také sledovat jejich veřejnou inzerci na vlastních internetových stránkách.

Soukromé zprostředkování zaměstnaní

Pracovní a personální agentury
Agentury práce zprostředkovávají (viz Adresář agentury práce):

 • vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází
 • vyhledání vhodných zaměstnanců pro zaměstnavatele, který potřebuje nové pracovní síly
 • přímé zaměstnání fyzických osob
 • poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí apod.

Agentury musí zaručit ochranu osobních dat, k jejich použití musí mít souhlas dotyčné osoby, a data smějí využívat jen pro svou potřebu.
Agentury práce mohou zprostředkovávat zaměstnání nejen u nás, ale i v zahraničí. Na stránkách www.portal.mpsv.cz je možné se informovat o agenturách zprostředkovávajících zaměstnání.
Ostatní metody hledání práce

Můžete zvolit také jiné možnosti jako jsou např. účasti na veletrzích pracovních příležitostí, vývěsky, rozhlasové a televizní vysílání atd.
Úřady práce (ÚP)

Pokud ztratíte v ČR zaměstnání, máte možnost obrátit se na úřad práce ale těm se budeme věnovat v samostatné kapitole
Pomoc sociálního kurátora nebo sociálního pracovníka

Ideální je kombinace všech těchto nástrojů.