Mateřská dovolená

Na mateřskou dovolenou nastupuje žena zpravidla od počátku 6. týdne před očekávaným datem porodu, nejdříve však od počátku 8. týdne před tímto dnem (6-8 týdnů před termínem porodu). O datu nástupu na mateřskou rozhoduje gynekolog, který určí přibližný termín porodu. Pak je čistě na vás, kdy na mateřskou dovolenou nastoupíte.

Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Ale, vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Pokud nastoupíte na mateřskou dovolenou později než 6 týdnů před porodem, musíte počítat s tím, že dovolená se vám o tuto nevyčerpanou dobu po porodu neprodlouží a délka mateřské dovolené bude stále 22 týdnů. Peněžitou pomoc v mateřství budete pobírat až ode dne, kdy nastoupíte na mateřskou. Stejně tak platí, že se její poskytování neprodlužuje. Na pozdější odchod na mateřskou dovolenou bude mít vliv také případné riziko ohrožení zdraví.

Pokud bude mít zaměstnavatel dojem, že nejste k vykonávané práci zdravotně způsobilá, může vás poslat na lékařskou prohlídku, která může být zásadní v jeho rozhodnutí.