Práce ve svátek

Pokud je vám nařízena práce v době svátku, náleží vám dosažená mzda za daný den a také přednostně náhradní volno v časovém rozsahu práce, kterou jste ve svátek vykonal. Za dobu trvání tohoto volna je vám zaměstnavatel povinen vyplatit náhradu mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku. Zaměstnavatel vám musí náhradní volno poskytnout nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v době, na které se spolu dohodnete. Tato dohoda může být písemná i ústní, avšak pokud ke shodě nedojde, je zaměstnavatel oprávněn vám datum čerpání náhradního volna jednostranně nařídit.

Pokud nechcete čerpat náhradní volno, můžete se se zaměstnavatelem dohodnout, že vám k dosažené mzdě za práci ve svátek poskytne příplatek. Jeho výše musí činit nejméně váš průměrný výdělek připadající na dobu práce ve svátek, maximální výše není omezena, může být tedy i vyšší.