Pracovní pohovor

Příprava na pohovor je velmi důležitá. Dobře a pečlivě zvažte, co budete při pohovoru sdělovat a jaký způsob komunikace zvolíte.

Základní informace o nabízeném místě
Nejprve se seznamte s informacemi o nabízeném místě a o společnosti, kam se hlásíte. Zjistěte si čím se zabívají, popřípadě historií, kolik v ní pracuje zaměstnanců apod. Vhodným zdrojem informací jsou např. internetové stránky dané firmy, katalogy, výroční zprávy.

Vzhled
Zvolte pro pohovor takový druh oblečení, ve kterém se cítíte pohodlně, a které je pro tuto příležitost vhodné. Je velmi důležité vhodně se obléci s ohledem na nabízenou pracovní pozici, pokud jdete např. na pracovní pozici administrativní pracovník, jistě víte, že nepůjdete na pohovor v obnošených kalhotách a vyhataném tričku apod. Neměli byste ani svým
oblečením provokavat. Není vhodné být příliš extravagantní, ale ani příliš usedlí.

Místo a čas
Ujistěe se, že dobře znáte datum, čas, místo pohovoru. Je vhodné nejlépe telefonicky potvrdit svou účast. Pokud se nemůžete pohovoru zúčastnit, omluvte se a navrhněte jiný termín. Dbejte na včasný příchod. Vhodné je se dostavit cca 5 minut před začátkem pohovoru. Pokud nstane situace, že budete meškat, nezapomeňte se včas telefonicky omluvit. Jestliže se pohovor koná na místě, které neznáte, doporučujeme dopředu si zjistit, jak a čím se na místo včas dopravíte.

Co s sebou
Ujistěte se, co si máte přinést k prvnímu pohovoru (dobře si zapamatujte,jaké byly požadavky zaměstnavatele): osobní doklady, životopis,doklad o studiu, doklad o předchozím zaměstnání, ukázku své práce apod. S sebou si vezměte psací potřeby. Pokud jste obdržel/a od zaměstnavatele pozvánku (není to příliš časté), nezapomeňte ji! Ujasněte si Vaši představu o výši fi nančního ohodnocení za práci na nabízené pozici.

POZOR! Před jednáním se zaměstnavatelem si vypněte (nebo ztište) Váš mobilní telefon.

Při pohovoru

Do místnosti, kde se koná pohovor, vstupte vzpřímeně a sebevědomě, pozdravte. Představte se nahlas. Nezapomínejte na to, že podáním ruky vzbudíte první dojem. Proto ruku druhého nikdy příliš moc či málo netiskněte. Váš stisk by měl být rozhodný, pevný. Nebojte se podívat při stisku ruky druhému do očí. Posaďte se, je-li Vám to nabídnuto. Pokud možno mějte nohy u sebe, či nohu přes nohu.

V průběhu rozhovoru:

  • mluvte dostatečně jasně a nahlas (buďte zřetelní, nesnažte se zabřednout do rozsáhlého vyprávění)
  • dejte najevo, že máte skutečný zájem o nabízenou pozici
  • jestliže nerozumíte otázce, požádejte o její vysvětlení
  • odpovědi si dobře rozmýšlejte
  • mluvte stále jistým tónem, hleďte zpříma do očí (častěji, když nasloucháte, méně, když sami mluvíte, je-li u pohovoru více lidí, střídejte pohled do očí všech).
  • mluvte pravdu (hrozí nebezpečí, že se do nepravd zapletete

Pohovor není pouze o tom, že jste tázáni, ale také Vy můžete klást otázky. Ptejte se na konkrétnější fakta okolo pracovního místa, na které se hlásíte, co ještě bude náplní Vaší práce, jakou budete mít zodpovědnost, zda-li máte možnost zvyšovat si kvalifi kaci, možnost dalšího rozvoje apod.