Životopis – Curriculum Vitae (CV)

Životopis je stručný průřez Vaším vzděláním a Vaší profesní zkušeností. Hlavním cílem životopisu je vzbudit zájem a být pozván/a k pohovoru. Měl by obsahovat právě tolik informací, aby prokázal, že jste tou správnou osobou pro nabízenou pozici. Životopis slouží jako podklad k pohovoru a ten, kdo bude s Vámi o zaměstnání mluvit, se na něj může odvolat.
POZOR ! Vezměte si jej na pohovor se zaměstnavatelem vždy s sebou!

Druhy životopisu: – strukturovaný životopis (je nejběžnější, stručný, jasný, přehledný a krátký)
– nestrukturovaný životopis (příležitost napsat o sobě to, co uznáte za vhodné, formou takového slohu)
– profesní (je zaměřen pouze na Vaše dosažené vzdělání, kvalifikaci, pracovní zkušenosti, dosavadní zaměstnání, schopnosti a dovednosti)

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS
OSOBNÍ INFORMACE

Jméno
Adresa [ ulice, číslo domu, PSČ, město ]
Telefon
E-mail

Národnost
Datum narození [ den, měsíc, rok ]

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

• Období (od – do) [ Uveďte samostatnou položku pro každou dosaženou pozici]
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název odvětví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

VZDĚLÁNÍ A KURZY

• Období (od – do) [ Uveďte samostatnou položku pro každý absolvovaný kurz]
• Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické dovednosti
• Získaný titul
• Úroveň v národní klasifikaci
(pokud možno uvést)

OSOBNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI
získané během života či práce, ale ne nezbytně zakončené oficiálními certifikáty či diplomy

MATEŘSKÝ JAZYK

OSTATNÍ JAZYKY

• Čtení [ Určete úroveň: výborně, dobře, základy. ]
• Psaní [ Určete úroveň: výborně, dobře, základy. ]
• Mluvený projev [ Určete úroveň: výborně, dobře, základy. ]

Schopnosti a dovednosti [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ]

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ(Y)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE [ Zde uveďte všechny další relevantní informace, např. kontaktní osoby, reference apod. ]

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Osobní údaje:
Jméno a příjmení: Jan NOVÁK
Datum narození: 01.01.1950
Stav: svobodný
Trvalé bydliště:
Přechodné bydliště:
Kontaktní telefon:
E-mail: Jan.novak@seznam.cz

Pracovní zkušenosti:
01/2005 – dosud
NÁZEV FIRMY, a.s. NÁZEV POZICE
– Dosažené úspěchy v zaměstnání
– Popis náplně práce
– Získané zkušenosti
– Odpovědnost za …
01/2007 – 12/2007
NÁZEV FIRMY, a.s. NÁZEV POZICE
– Dosažené úspěchy v zaměstnání
– Popis náplně práce
– Získané zkušenosti
– Odpovědnost za …

Dosažené vzdělání:
Soukromá střední odborná škola, studium: 2003 – 2007
Obor: Podnikatelská administrativa

Ostatní znalosti:
Počítače: Výborná znalost prostřední MS Windows a práce s MS Office
Jazyky: Anglický jazyk: na úrovni čtení zadání práce
Německý jazyk: na úrovni pasivní komunikace

Jak na životopis? Jak moc je důležitý?
Máte napsaný svůj životopis nebo si stále myslíte, že je ho nepotřebujete? Všechno jde s dobou a tak se počítá, že s ní půjdete i Vy. Dnes se bez životopisu neobejdete, pokud hledáte zaměstnání. Nezabere Vám to moc času a dokonce to není ani nic složitého. Kdysi se životopis psal ručně a ve větách, už tomu tak není, teď se používá především strukturovaný životopis nebo pak profesní, který dokáže napsat každý, dokonce na internetu najdete vzory nebo už předtištěné, do kterých pouze vpisujete. Je to dokonce ještě jednodušší, některé stránky Vám ho rovnou vytvoří, Vy jen odpovíte na otázky, které Vám nabídne. Pouze v pár krocích máte životopis hotový, pak už jen stačí uložit ho a rozesílat po nabídkách e-mailovou poštou nebo vytisknout a rozdat osobně po firmách. Nemusí mít pro Vás místo ihned, ale životopis si nechají a až budou mít volné pracovní místo, můžete být Vy, ten první komu se ozvou. Další jednoduchou možností, kterou nabízejí na internetových stránkách je, že si u nich uděláte životopis a oni Vám nabídnou jeho zveřejnění firmám, které hledají nové zaměstnance, kterákoliv firma si pak může přečíst Váš životopis a kdykoliv se Vám ozvat. Dokonce máte možnost si vytvořit svého agenta, který vygeneruje váš požadavek, jakou práci hledáte, v jaké lokalitě a virtuální agent hledá za Vás, tyto nabídky si pak můžete nechat posílat na svoji e-mailovou adresu. Je to tak jednoduché a můžete si i zvýšit pravděpodobnost najít nějakou zajímavou práci.