header

Najít si dobrou práci a udržet si ji

Několik slov, jejichž naplnění stojí každého z nás mnoho úsilí v životě. Práce naplňuje většinu našeho času. Práce je cestou k zajištění prostředků k životu zákonnou cestou. Práce je, děláme-li ji naplno, zdrojem uspokojení. Možností, jak se zapojit a mít důstojné místo ve společnosti, jak nabýt sebeúctu a uznání druhých. Najít si práci je možné, ať už máte kvalifi kaci, či nikoli, ať už máte znevýhodnění jakékoli. Jen vědět, kde hledat a jak zaměstnavatele oslovit. Udržet si práci a mít důstojné podmínky je do jisté míry otázkou štěstí, do značné míry ale věcí každého z nás, protože za podmínky, v nichž žijeme, odpovídáme. Doufáme, tyto stránky Vám budou inspirací k nalezení správného řešení v každé situaci, do které se můžete při hledání práce a při jejím vykonávání dostat.

Hledání zaměstnání, ať chceme či nikoli, se stává nedílnou součástí našeho profesního, ale i osobního života. Narozdíl od let před rokem 1989, kdy střídání zaměstnání bylo považováno spíše za projev neschopnosti, se v dnešní době pokládá za běžné. Ať již v otázce profesního růstu nebo při nezaviněné ztrátě zaměstnání v důsledku rušení podniků, propouštění z nadbytečnosti z důvodu reorganizace apod. se člověk dostává do pozice, kdy se musí sám nebo s pomocí pokusit hledat práci. Z psychologického hlediska je důležité, aby ji člověk našel co nejdříve. Dříve se přednostňoval trend, který poskytoval určitou provázanou souvislost mezi získáním kvalifi kace a návazného dalšího profesního rozvoje, což v praxi znamenalo, že pro jakou profesi měl člověk vzdělání, tu také vykonával většinou po celý život. Dnešní doba je taková, že vyžaduje po člověku, aby byl v případě, že o svou práci přijde, připraven přizpůsobit se nabídce na trhu práce, i když je jiná, než je jeho vzdělání či dosavadní praxe. Zaměstnání lze hledat různými způsoby, které můžeme vzájemně kombinovat.

To  jak hledat,  kde hledat práci najdete na stránce Kde hledat práci