Místo výkonu práce

Místo výkonu práce je jednou ze tří povinných náležitostí pracovní smlouvy a může být sjednáno různě. Zákoník práce připouští, aby místo výkonu práce bylo sjednáno např. jako (1) konkrétní adresa pracoviště, (2) obec, (3) kraj, případně i (4) celá Česká republika apod. Zákoník práce také umožňuje, aby si zaměstnanec se zaměstnavatelem sjednali několik míst výkonu práce.

V rámci sjednaného místa výkonu práce pak může zaměstnavatel jednostranně určit, kde přesně máte pracovat. V případě místa výkonu práce, které je sjednáno jako konkrétní – adresa pracoviště, zaměstnavatel možnost přesunovat zaměstnance nemá. Pokud však máte místo výkonu práce sjednáno šířeji, pak v rámci sjednané „oblasti“ může zaměstnavatel měnit pracoviště, na kterém jste povinni vykonávat práci, a to i bez vašeho souhlasu.

Pokud máte sjednáno v pracovní smlouvě místo výkonu práce šířeji než jedna obec (2), zaměstnavatel může chtít, abyste pracovali v jiném závodě. Druhou možností je, že budete mít ve smlouvě sjednáno více míst výkonu práce. Pak po vás zaměstnavatel může požadovat práci v jiném závodě.